นโยบายการคืนสินค้า

  • ในกรณีที่สินค้าได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน7วัน
  • การคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหาย โดยต้องยืนยันคำขอภายใน7วันหลังวันที่ได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเปลื่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้ตามเงื่อนไขดังนี้
  1. สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายต้องเป็นสิ้นค้าจากเว็บของเรา
  2. สินค้าที่จัดส่งไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  3. สิ้นค้าที่ชำรุดจะต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่และยังเห็นได้ชัดว่ายังไม่ผ่านการใช้งาน(บรจุภัทฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์และครบถ้วน) 
  4. ต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านทางอีเมล support@quick-fitshop.com  แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรูปถ่ายสิ้นค้าที่ชำรุดและชื่อ ที่อยู่ เบอร์โืทร พร้อมเลขคำสั่งซื้อโดยทาง Quick-fit ต้องได้รับเรื่องภายใน7วันหลังที่ลูกค้าได้รับสินค้า
  5. ลูกค้าต้องนำสินค้าที่ชำรุดส่งมายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วันนับจากวันที่ทางเราตอบรับคำคืนสินค้าโดยทางเราจะตอบรับคำคืนสินค้าผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าส่งคำขอคืนสินค้าโดยจะแนบที่อยู่สำหรับการจัดส่งคืนและรายละเอียดต่างๆ
  6. ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหายจริง ถ้าหากสินค้าที่ถูกตรวจสอบว่าเกิดการชำรุดและเสียหายจริงทาง Quick-fit จะให้ลูกค้าเลือกรับเปลื่ยนสินค้าชิ้นใหม่หรือรับเงินคืนเต็มจำนวนและทาง Quick-fit จะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่ลูกค้าเสียหายไปในตอนส่งคืนสินค้าด้วย แต่หากสินค้าถูกตรวจสอบว่าไม่มีการชำรุดหรือเสียหายตามเงื่อนไขที่กล้าวไว้ในข้อ1,2,3 ลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งที่ทาง Quick-fit จะส่งสินค้าคืนไปให้ลูกค้าและจะไม่รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าเสียหายไปตอนส่งคืนสินค้า