นโยบายการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาทำการจัดส่งหลังชำระเงิน

  • ชำระเงินและได้รับการยืนยันการสั่งซื้อก่อน 14:00 ของวัน - สินค้าจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน
  • ชำระเงินและได้รับการยืนยันการสั่งซื้อหลัง 14:00 ของวัน - สินค้าจะจัดส่งภายในวันถัดไป(ถ้าชำระเงินและได้รับการยืนยันการสั่งซื้อหลังจากเวลา14:00ของวันเสาร์สินค้าจะถูกจัดส่งในวันจันทร์)

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล - 1-2วันทำการ
  • ต่างจังหวัด - 2-3วันทำการ(ตามระยะทาง)

วันทำการจัดส่ง

  • จันทร์ - เสาร์